Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

2018-03-13 - Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en Regio 2015

In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio.

2018-03-12 - Schoolkeuzemotieven van ouders, Een literatuurstudie

Op verzoek van het programma Kansrijke Wijken is een literatuurstudie verricht naar de schoolkeuzemotieven van ouders bij de keuze van de basisschool voor hun kind. Het opleidingsniveau en de achtergrond van ouders spelen een rol bij deze keuze.

2018-03-07 - Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2017

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om voor de jeugdhulp een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren.

2018-03-07 - Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en Regio 2015

Selectie van de belangrijkste inkomensgegevens uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2015 over Rotterdam en de regio,

2018-03-07 - Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2015

Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden‑ en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken.

2018-03-01 - Mantelzorgers in Rotterdam 2007 - 2017

Rapportage over de beantwoording van de vragen uit het Vrijetijdsonderzoek van najaar 2017 over mantelzorg in Rotterdam.

Ouder nieuws