Een ogenblik geduld a.u.b.

FAQ

Sorteer op

Hoe gebruik ik de Gezondheidsatlas?

U kunt de atlas op twee manieren raadplegen:
- via de 9 pictogrammen: u krijgt direct een feitenkaart met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen voor het betreffende thema. U kiest zelf het gebied(sniveau).
- via de link onder de pictogrammen: U gaat direct naar de databank van de Gezondheidsatlas waar u uw eigen tabellen, grafieken of kaarten kunt maken. In de databank vindt u onder het thema Handleiding een uitleg over het gebruik van de Gezondheidsatlas.

Hoe gebruik ik Rotterdam in Cijfers?

Onder Rotterdam in Cijfers ziet u 9 pictogrammen, waarvan 7 een specifiek beleidsthema betreffen. Door op één van de pictogrammen te klikken, opent voor het betreffende thema een standaard feitenkaart met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen binnen dat thema. Per feitenkaart kunt u zelf kiezen op welk niveau u de cijfers hierover wilt  zien: op gemeenteniveau, op gebiedsniveau of op buurtniveau. Onder het pictogram Cijfers in Kaart kunt u een aantal specifieke onderwerpen op een nog lager niveau bekijken; u seleceteert hiertoe naar keuze vierkanten van 400x400 tot 50x50 meter. Het 9e pictogram Monitoren bevat periodieke uitgaven in pdf, uitgebracht door Onderzoek & BI van de gemeente Rotterdam.

Via de link onder de pictogrammen kunt u direct naar de databank van Rotterdam in Cijfers. In de databank kunt u statistieken over verschillende thema’s naar eigen inzicht samenstellen, op gemeenteniveau, op gebiedsniveau of op buurtniveau. De overzichten zijn te presenteren en te downloaden in tabel-, grafiek- of kaartvorm. Daarnaast zijn op stads- en stadsregioniveau op diverse beleidsterreinen statistieken in excel te raadplegen en te downloaden. Onder specifieke thema's worden op vraag bepaalde onderwerpen opgenomen.

Onder 'Uitleg' fungeert een instructiefilmpje als gebruikershandleiding van de databank.

 

Hoe zit het met de privacy van inwoners?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is er voor de bescherming van de privacy van alle inwoners van een gemeente. Bij het verzamelen van gegevens over de inwoners van een gemeente houden we ons vanzelfsprekend aan deze wet. Dat betekent dat antwoorden op vragenlijsten strikt vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt. Ook wanneer voor een onderzoek de antwoorden van deelnemers gecombineerd worden met informatie van andere instellingen, is de privacy gewaarborgd. Naam en adresgegevens worden nooit opgenomen in de databestanden.

Meer informatie over de privacy- en klachtenregeling vindt u op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond

Op welke bronnen zijn de cijfers gebaseerd?

De cijfers zijn gebaseerd op registraties en enquêtegegevens. De vindplaats van de bronnen verschilt per zoekactie:

- Bij gebruik van cijfers uit de databanken, ziet u naast het onderwerp de gebruikte bron weergegeven.

- Bij gebruik van de feitenkaarten van de Gezondheidsatlas, vindt u in de inleiding een link naar een bronnenoverzicht. In dit overzicht staan per thema de gegevensbronnen vermeld.

- Bij gebruik van de feitenkaarten van Rotterdam in Cijfers staan de gebruikte bronnen onderaan de feitenkaart vermeld.

Voor wie is Rotterdam-Rijnmond in Cijfers ontwikkeld?

Rotterdam-Rijnmond in Cijfers is een nieuw portaal voor iedereen die op zoek is naar cijfers over het Rijnmondgebied. Het biedt informatie voor de invulling van gemeentebeleid, maar kan ook gebruikt worden door andere belangstellenden. Het portaal biedt toegang tot zowel de databank van Rotterdam in Cijfers als de databank van de Gezondheidsatlas. In deze laatste databank zijn niet alleen cijfers van Rotterdam maar ook van 15 omliggende gemeenten opgenomen. Daarnaast geven de pictogrammen direct toegang tot feitenkaarten over verschillende onderwerpen.

Waar kan ik een vraag stellen?

Heeft u vragen over cijfers of publicaties die op de website of een van de databanken staan, kunt u niet vinden wat u zoekt of heeft u algemene vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze website, neem dan contact met ons op via onderzoek@rotterdam.nl